Konsumprisindeksen

11119: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2017M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 4 Valgte

Søk

Leveringssektor Velg minst en verdi

I alt 27 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

I alt 36 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4555
rjn@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4746
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. Vekter:
vekt
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. Vekter:
Gjelder for kalenderåret
Målemetode
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
Gjennomsnitt
Månedsendring (prosent):
Gjennomsnitt
12-måneders endring (prosent):
Gjennomsnitt
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. Vekter:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
Nei
Månedsendring (prosent):
Nei
12-måneders endring (prosent):
Nei
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. Vekter:
Nei
Sesongjustert
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
Nei
Månedsendring (prosent):
Nei
12-måneders endring (prosent):
Nei
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. Vekter:
Nei
Basisperiode
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 05331 for tall t.o.m 2015 etter gammel gruppering av leveransesektor med juli 1999=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken