Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11119: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2023M08

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
11.09.2023 08:00
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter:
vekt
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
Måned
Månedsendring (prosent):
Måned
12-måneders endring (prosent):
Måned
Vekter:
Gjelder for kalenderåret
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Månedlig:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valgt 1 av totalt 104

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Varer , KPI-JA Norske varer , KPI-JA Norske varer uten energivarer ,

Valgt 0 av totalt 27

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 05331 for tall t.o.m 2015 etter gammel gruppering av leveransesektor med juli 1999=100. Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013. Seriene KPI-JA Varer, KPI-JA Norske varer og KPI-JA Energivarer ble i august 2023 korrigert for perioden januar 2023 til juni 2023.