Konsumprisindeksen

Til toppen

11118: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varer , Norske varer , Norske varer uten energivarer ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 03363 for tall t.o.m 2015 etter gammel klassifisering av leveransesektor med 1998=100.