Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen
11013: Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (mill. kr) 1991K1 - 2020K2
Sist endret
25.08.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Skatter på utvinning av petroleum:
mill. kr
Avgifter på utvinning av petroleum:
mill. kr
Netto kontantstrøm fra SDØE:
mill. kr
Utbytte fra Equinor:
mill. kr
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet:
mill. kr
Referansetid
Skatter på utvinning av petroleum:
31.12
Avgifter på utvinning av petroleum:
31.12
Netto kontantstrøm fra SDØE:
31.12
Utbytte fra Equinor:
31.12
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 118 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken