Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

11013: Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (mill. kr) 1991K1 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991K1 , 1991K2 , 1991K3 ,

Valgt 1 av totalt 121

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken