Statsregnskapets inntekter og utgifter

11012: Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (mill. kr) 1985 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Skatter på utvinning av petroleum:
mill. kr
Avgifter på utvinning av petroleum:
mill. kr
Netto kontantstrøm fra SDØE:
mill. kr
Utbytte fra Equinor:
mill. kr
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet:
mill. kr
Referansetid
Skatter på utvinning av petroleum:
31.12
Avgifter på utvinning av petroleum:
31.12
Netto kontantstrøm fra SDØE:
31.12
Utbytte fra Equinor:
31.12
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken