Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11010: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2015-priser 1970 - 2022

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2024 08:00
FoU-personale i alt:
personer
FoU-årsverk i alt:
årsverk
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-investeringer (kapitalutgifter). Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-utgifter i alt. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-personale i alt:
31.12.
FoU-årsverk i alt:
31.12.
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-investeringer (kapitalutgifter). Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-investeringer (kapitalutgifter). Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-utgifter i alt. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
FoU-utgifter i alt. Faste 2015-priser (mill. kr):
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1972 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 36

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av utvidelser av statistikkgrunnlaget og overføring av enheter mellom sektorer i perioden er ikke alltid tallene direkte sammenlignbare med foregående år.
Næringslivet inkluderer foretak med minst 10 sysselsatte.
FoU-personale i 2020 og FoU-årsverk i 2021 for universitets- og høgskolesektoren og alle sektorer ble rettet 11.05.2023.
Prisindeksen som brukes for å beregne FoU-kostnader i faste priser er foreløpig for de to siste årene. Tallene kan derfor bli oppdatert tilbake i tid ved publiseringer.