Forskning og utvikling i næringslivet

11010: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2005-priser 1970 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
FoU-personale (personer):
personer
Utførte FoU-årsverk (årsverk):
årsverk
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
FoU-personale (personer):
31.12.
Utførte FoU-årsverk (årsverk):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
31.12.
Pristype
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
Basisperiode
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Kilde for tallene for Institutter og Universiteter og høgskoler er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
På grunn av utvidelser av statistikkgrunnlaget og overføring av enheter mellom sektorer i perioden er ikke alltid tallene direkte sammenlignbare med foregående år.
Tall for 2015 ble er korrigert 18.mai 2020: FoU-personale i Alle sektorer og Universiteter og høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken