Bruk av IKT i husholdningene

10999: Internettabonnement, etter husholdningstype og husholdningens nettoinntekt (prosent) 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 3 Valgte

Søk

husholdningens nettoinntekt

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Internett med bredbånd:
prosent
ADSL eller andre xDSL:
prosent
Kabel-TV:
prosent
Fiberkabel:
prosent
Radio eller satelitt:
prosent
Mobiltelefon med UMTS/HSDPA:
prosent
Internett med oppringt linje - ISDN eller modem:
prosent
Mobiltelefon med GSM/GPRS:
prosent
Annen forbindelse:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gamle tall finnes i tabell 06992.

Brukerveiledning for statistikkbanken