Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12

John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
24.08.2015 10:00
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983M01 , 1983M02 , 1983M03 ,

Valgt 1 av totalt 204

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.