Byggeareal

Til toppen

10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983M01 , 1983M02 , 1983M03 ,

Valgt 1 av totalt 204

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.