Bruk av IKT i næringslivet

10983: Private føretak. Elektronisk utveksling av informasjon med andre, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.09.2015
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Alle typar utveksling av elektroniske data:
prosent
Sende betalingsinstruksjonar til finansielle institusjonar:
prosent
Sende eller motta produktinformasjon:
prosent
Sende eller motta transportdokument:
prosent
Sende eller motta data til/frå offentlege styresmakter:
prosent
Referansetid
Alle typar utveksling av elektroniske data:
Januar
Sende betalingsinstruksjonar til finansielle institusjonar:
Januar
Sende eller motta produktinformasjon:
Januar
Sende eller motta transportdokument:
Januar
Sende eller motta data til/frå offentlege styresmakter:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.
statistikkvariabel
Sende eller motta produktinformasjon
Til dømes katalogar og prislister.
Sende eller motta transportdokument
Til dømes fraktbrev.
Sende eller motta data til/frå offentlege styresmakter
Til dømes sjølmelding, statistiske data eller tolldeklarasjonar.

Brukerveiledning for statistikkbanken