Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
10959: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn, innvandringskategori, alder, kjønn og utvalgte kommuner (K) (avslutta serie) 2011 - 2015
Sist endret
30.09.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen:
stemmer
Referansetid
Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
landbakgrunn
innvandringskategori
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 10 Valgte 0


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken