Personer med stemmerett

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10959: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn, innvandringskategori, alder, kjønn og utvalgte kommuner (K) (avslutta serie) 2011 - 2015

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
30.09.2015 10:00
Stemmeberettigede av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
stemmer
Stemmeberettigede av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0106 Fredrikstad (1994-2019) , 0219 Bærum (-2019) , 0231 Skedsmo (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.