Til toppen
10948: Pengemengden M3, sesongjustert, etter eiersektor 2008M01 - 2020M08
Sist endret
29.09.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Måleenhet
Pengemengden M3. Beholdninger, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste måned, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Månedsvekst, sesongjustert (prosent):
prosent
Referansetid
Pengemengden M3. Beholdninger, sesongjustert (mill. kr):
Utgangen av måneden
Transaksjoner siste måned, sesongjustert (mill. kr):
31.12.
Månedsvekst, sesongjustert (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
eiersektor
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 152 Valgte 1

eiersektor

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».
Månedsveksten er omregnet til årlig rate.

Brukerveiledning for statistikkbanken