10948: Pengemengden M3, sesongjustert, etter eiersektor 2008M01 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 5 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 149 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Måleenhet
Pengemengden M3. Beholdninger, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste måned, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Månedsvekst, sesongjustert (prosent):
prosent
Referansetid
Pengemengden M3. Beholdninger, sesongjustert (mill. kr):
Utgangen av måneden
Transaksjoner siste måned, sesongjustert (mill. kr):
31.12.
Månedsvekst, sesongjustert (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».
Månedsveksten er omregnet til årlig rate.

Brukerveiledning for statistikkbanken