Godstransport på kysten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10916: Godsmengde, etter havn, retning, opprinnelse/destinasjon og lastetype (tonn) 2013 - 2022

Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
26.06.2023 08:00
Godsmengde (tonn):
tonn
Godsmengde (tonn):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle rapporterte havner, år , Halden , Fredrikstad (Borg) ,

Valgt 0 av totalt 117

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2018 inkluderer tallene for Longyearbyen også enkelte andre havner på Svalbard. 'Norge-uspesifisert, År' deles fra 2016 opp i 'Sør-Norge, uspesifisert' og 'Nord-Norge, uspesifisert' og en rekke mindre offentlige havner. For mer informasjon, se avsnittet 'datakilder og utvalg' i 'Om statistikken'. Sandnessjøen havn inngår i tallene for Helgeland Havn fra og med 3. kvartal 2018. Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk. 2019-tall for havnene Austevoll, Brekstad (Ørland), Sømna, Fauske og to private havner i 'Nord-Norge, uspesifisert' er estimert på bakgrunn av 2018. Enkelte havner mangler data for 2022. For disse havnene er 2021-tall benyttet. Fra og med 2022 er Lyngdal slått sammen med Farsund (Listerhavnene).

havn

Alle rapporterte havner, år

Tall for 2020 og 2021 er rettet 29.9.2022.