Godstransport på kysten

10916: Godsmengde, etter havn, retning, opprinnelse/destinasjon og lastetype (tonn) 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

havn

Totalt 109 Valgte

Søk

retning

Totalt 3 Valgte

Søk

opprinnelse/destinasjon

Totalt 4 Valgte

Søk

lastetype

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Referansetid
Godsmengde (tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2018 inkluderer tallene for Longyearbyen også enkelte andre havner på Svalbard.
'Norge-uspesifisert, År' deles fra 2016 opp i 'Sør-Norge, uspesifisert' og 'Nord-Norge, uspesifisert' og en rekke mindre offentlige havner. For mer informasjon, se avsnittet 'datakilder og utvalg' i 'Om statistikken'.
Havnene Leka, Nærøy, og Vika-Rørvik er slått sammen til Nord-Trøndelag havn, Rørvik fra 1.1. 2016. Feil i fordeling av innenriks/utenriks for denne tabellen ble rettet 23 november 2017.
Sandnessjøen havn inngår i tallene for Helgeland Havn fra og med 3. kvartal 2018.
2019-tall for havnene Austevoll, Brekstad (Ørland), Sømna, Fauske og to private havner i 'Nord-Norge, uspesifisert' er estimert på bakgrunn av 2018.
havn
Sør-Norge, uspesifisert
2018-tallene for «Sør-Norge, uspesifisert» ble rettet 23. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken