Godstransport på kysten

Til toppen

10916: Godsmengde, etter havn, retning, opprinnelse/destinasjon og lastetype (tonn) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
havn
retning
opprinnelse/destinasjon
lastetype
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

havn

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle rapporterte havner, år , Sør-Norge, uspesifisert , Nord-Norge, uspesifisert ,

Valgt 0 av totalt 109

Valgfri variabel

retning


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

opprinnelse/destinasjon


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

lastetype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 inkluderer tallene for Longyearbyen også enkelte andre havner på Svalbard.
'Norge-uspesifisert, År' deles fra 2016 opp i 'Sør-Norge, uspesifisert' og 'Nord-Norge, uspesifisert' og en rekke mindre offentlige havner. For mer informasjon, se avsnittet 'datakilder og utvalg' i 'Om statistikken'.
Havnene Leka, Nærøy, og Vika-Rørvik er slått sammen til Nord-Trøndelag havn, Rørvik fra 1.1. 2016. Feil i fordeling av innenriks/utenriks for denne tabellen ble rettet 23 november 2017.
Sandnessjøen havn inngår i tallene for Helgeland Havn fra og med 3. kvartal 2018.
Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk.
Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020.
2019-tall for havnene Austevoll, Brekstad (Ørland), Sømna, Fauske og to private havner i 'Nord-Norge, uspesifisert' er estimert på bakgrunn av 2018.
havn
Sør-Norge, uspesifisert
2018-tallene for «Sør-Norge, uspesifisert» ble rettet 23. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken