10914: Rapporterte arbeidsulykker, etter kjønn, alder, fravær og næring (SN2007) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

fravær

Totalt 3 Valgte

Søk

næring

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Joachim Wettergreen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 399
jwe@ssb.no

Remy Bråthen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 394
brr@ssb.no

Måleenhet
Rapporterte arbeidsulykker:
ulykker
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte):
per 1 000 ansatte
Referansetid
Rapporterte arbeidsulykker:
31.12.
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

fravær
Kortvarig fravær
Antas å medføre fravær på tre dager eller mindre.
Langvarig fravær
Antas å medføre fravær på mer enn tre dager.

Brukerveiledning for statistikkbanken