Til toppen
10914: Rapporterte arbeidsulykker, etter kjønn, alder, fravær og næring (SN2007) 2014 - 2019
Sist endret
28.09.2020
Kontakt
Øyvind Isachsen Berntsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 28
yib@ssb.no

Måleenhet
Rapporterte arbeidsulykker:
ulykker
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte):
per 1 000 ansatte
Referansetid
Rapporterte arbeidsulykker:
31.12.
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
fravær
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
fravær

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

fravær
Kortvarig fravær
Antas å medføre fravær på tre dager eller mindre.
Langvarig fravær
Antas å medføre fravær på mer enn tre dager.

Brukerveiledning for statistikkbanken