Til toppen
10913: Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet og næring (SN2007) 2000 - 2019
Sist endret
28.09.2020
Kontakt
Øyvind Isachsen Berntsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 28
yib@ssb.no

Måleenhet
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall:
ulykker
Referansetid
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tilsynsmyndighet
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

tilsynsmyndighet

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken