10913: Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet og næring (SN2007) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tilsynsmyndighet

Totalt 6 Valgte

Søk

næring

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Joachim Wettergreen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 399
jwe@ssb.no

Remy Bråthen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 394
brr@ssb.no

Måleenhet
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall:
ulykker
Referansetid
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken