Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

10909: Offentlig forvaltning. Historiske tall. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1978 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978 , 1979 , 1980 ,

Valgt 1 av totalt 43

art

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Totale inntekter , A1 Skatter , A12 Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum ,

Valgt 0 av totalt 34


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken