Allmennlegetjenesten

Til toppen

10903: Legevaktkonsultasjoner, etter alder, kjønn og diagnose 2014 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-5 år , 6-15 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle diagnoser , Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse , Lokale smerter og betennelser ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

diagnose

Andre diagnoser

Andre diagnoser inkluderer covid-19.