Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10872: Opplæring i bibliotekbruk og primærmålgruppe i fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2022

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
05.06.2023 08:00
Formalisert undervisning grunnivå kurs:
kurs
Formalisert undervisning avansert kurs:
kurs
Formalisert undervisning grunnivå timar:
timar
Formalisert undervisning avansert timar:
timar
Formalisert undervisning grunnivå deltakarar:
deltakarar
Formalisert undervisning avansert deltakarar:
deltakarar
Førehandsavtalt rettleiing, talet på rettleiingar:
rettleiingar
Primærmålgruppe eigne studentar ved universitet- og høgskolebibliotek:
personar
Primærmålgruppe eigne tilsette ved universitet- og høgskolebibliotek:
personar
Primærmålgruppe som gis tilbod ved universitet- og høgskolebibliotek utan å høyre til der:
personar
Primærmålgruppe for bibliotek utanom universitet og høgskole:
personar
Formalisert undervisning grunnivå kurs:
31.12.
Formalisert undervisning avansert kurs:
31.12.
Formalisert undervisning grunnivå timar:
31.12.
Formalisert undervisning avansert timar:
31.12.
Formalisert undervisning grunnivå deltakarar:
31.12.
Formalisert undervisning avansert deltakarar:
31.12.
Førehandsavtalt rettleiing, talet på rettleiingar:
31.12.
Primærmålgruppe eigne studentar ved universitet- og høgskolebibliotek:
31.12.
Primærmålgruppe eigne tilsette ved universitet- og høgskolebibliotek:
31.12.
Primærmålgruppe som gis tilbod ved universitet- og høgskolebibliotek utan å høyre til der:
31.12.
Primærmålgruppe for bibliotek utanom universitet og høgskole:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Formalisert undervisning grunnivå kurs , Formalisert undervisning avansert kurs , Formalisert undervisning grunnivå timar ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe. Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.