Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
10872: Opplæring i bibliotekbruk og primærmålgruppe i fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2019
Sist endret
08.06.2020
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Formalisert undervisning grunnivå kurs:
kurs
Formalisert undervisning avansert kurs:
kurs
Formalisert undervisning grunnivå timar:
timar
Formalisert undervisning avansert timar:
timar
Formalisert undervisning grunnivå deltakarar:
deltakarar
Formalisert undervisning avansert deltakarar:
deltakarar
Førehandsavtalt rettleiing, talet på rettleiingar:
rettleiingar
Primærmålgruppe eigne studentar ved universitet- og høgskolebibliotek:
personar
Primærmålgruppe eigne tilsette ved universitet- og høgskolebibliotek:
personar
Primærmålgruppe som gis tilbod ved universitet- og høgskolebibliotek utan å høyre til der:
personar
Primærmålgruppe for bibliotek utanom universitet og høgskole:
personar
Referansetid
Formalisert undervisning grunnivå kurs:
31.12.
Formalisert undervisning avansert kurs:
31.12.
Formalisert undervisning grunnivå timar:
31.12.
Formalisert undervisning avansert timar:
31.12.
Formalisert undervisning grunnivå deltakarar:
31.12.
Formalisert undervisning avansert deltakarar:
31.12.
Førehandsavtalt rettleiing, talet på rettleiingar:
31.12.
Primærmålgruppe eigne studentar ved universitet- og høgskolebibliotek:
31.12.
Primærmålgruppe eigne tilsette ved universitet- og høgskolebibliotek:
31.12.
Primærmålgruppe som gis tilbod ved universitet- og høgskolebibliotek utan å høyre til der:
31.12.
Primærmålgruppe for bibliotek utanom universitet og høgskole:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bibliotektype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

bibliotektype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe.
Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.

Brukerveiledning for statistikkbanken