Fag- og forskingsbibliotek

10872: Opplæring i bibliotekbruk og primærmålgruppe i fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

bibliotektype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Formalisert undervisning grunnivå kurs:
kurs
Formalisert undervisning avansert kurs:
kurs
Formalisert undervisning grunnivå timar:
timar
Formalisert undervisning avansert timar:
timar
Formalisert undervisning grunnivå deltakarar:
deltakarar
Formalisert undervisning avansert deltakarar:
deltakarar
Førehandsavtalt rettleiing, talet på rettleiingar:
rettleiingar
Primærmålgruppe eigne studentar ved universitet- og høgskolebibliotek:
personar
Primærmålgruppe eigne tilsette ved universitet- og høgskolebibliotek:
personar
Primærmålgruppe som gis tilbod ved universitet- og høgskolebibliotek utan å høyre til der:
personar
Primærmålgruppe for bibliotek utanom universitet og høgskole:
personar
Referansetid
Formalisert undervisning grunnivå kurs:
31.12.
Formalisert undervisning avansert kurs:
31.12.
Formalisert undervisning grunnivå timar:
31.12.
Formalisert undervisning avansert timar:
31.12.
Formalisert undervisning grunnivå deltakarar:
31.12.
Formalisert undervisning avansert deltakarar:
31.12.
Førehandsavtalt rettleiing, talet på rettleiingar:
31.12.
Primærmålgruppe eigne studentar ved universitet- og høgskolebibliotek:
31.12.
Primærmålgruppe eigne tilsette ved universitet- og høgskolebibliotek:
31.12.
Primærmålgruppe som gis tilbod ved universitet- og høgskolebibliotek utan å høyre til der:
31.12.
Primærmålgruppe for bibliotek utanom universitet og høgskole:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe.
Frå 2017 til 2018 fekk fleire institusjonar endra type-tilhøyring. I same periode gjekk 4 bibliotek permanent ut av populasjonen. I 2019 er det 6 bibliotek som ikkje har levert tal til statistikken for 2018. Tala for 2018 vil dermed ikkje være direkte samanliknbare med føregåande år.

Brukerveiledning for statistikkbanken