Studenter i høyere utdanning

Til toppen

10821: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skoleslag 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

skoleslag


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se sammenslåinger og endringer for læresteder. Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler. Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken