Arealbruk i tettsteder

10810: Areal, etter arealklasse (km²) (T) 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tettsted Velg minst en verdi

Totalt 1 174 Valgte

Søk

arealklasse Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.12.2019
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
sjr@ssb.no

Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 306
ste@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken gir så detaljerte tall som mulig for hver årgang, men vil også fange opp at datagrunnlagene blir mer fullstendige utover i perioden. Tabellene kan derfor ikke brukes til å beregne arealendringer mellom årgangene. Tabeller over arealendringer vil bli utført som egne analyser og bli publisert i egne tabeller.
tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
0673 Eidsvoll
Tall for årene 2014-2016 ble rettet 6.12.2019
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken