Arealbruk i tettsteder

10810: Areal, etter arealklasse (km²) (T) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tettsted (Stor verdimengde) Velg minst en verdi

Totalt 1 002 Valgte

Det er flere enn 1000 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk søk eller knappen Velg verdier fra gruppe.
arealklasse Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.02.2019
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 306
ste@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken