Arealbruk i tettsteder

Til toppen
10810: Areal, etter arealklasse (km²) (T) 2011 - 2020
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
sjr@ssb.no

Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 306
ste@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tettsted
Må velges *
arealklasse
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 1 174 Valgte 0

Må velges *

Totalt 19 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken gir så detaljerte tall som mulig for hver årgang, men vil også fange opp at datagrunnlagene blir mer fullstendige utover i perioden. Tabellene kan derfor ikke brukes til å beregne arealendringer mellom årgangene. Tabeller over arealendringer vil bli utført som egne analyser og bli publisert i egne tabeller.
tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
0201 Halmstad
Endret navn fra Ryggebyen i 2020.
0673 Eidsvoll
Tall for årene 2014-2016 ble rettet 6.12.2019
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken