10803: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (avslutta serie) 1980 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 50 Valgte

Søk

komponent Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.12.2018
Kontakt
Kathrine Loe Bjønness, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4219
clh@ssb.no

Ketil Flugsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4938
kfl@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft. Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. (tonn):
tonn
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
tonn syreekvivalenter
Referansetid
Utslipp til luft. Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. (tonn):
31.12.
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Tallene i denne tabellen er ikke oppdatert, og derfor ikke gyldig statistikk. Gjeldende statistikkbanktabell for denne statistikken er 09289.

Brukerveiledning for statistikkbanken