Til toppen

10793: Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn 2014 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

klassetrinn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

prøve

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

innvandringskategori


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken