Nasjonale prøver

Til toppen

10793: Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn 2014 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000