Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10793: Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn 2014 - 2022

Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
17.11.2022 08:00
Skalapoeng:
poeng
Elever (personer):
personer
Skalapoeng:
31.10.
Elever (personer):
31.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken over nasjonale prøver benytter data med beregnede skalapoeng som SSB innhenter fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Udir foretar for tiden en utredning av metode for beregning av skalapoeng over tid, og beregningene av skalapoeng for årgangene 2014-2021 gjennomgås også. I påvente av avklaringer fra denne gjennomgangen tas det forbehold om direkte sammenlignbarhet mellom år for publiserte tall for 2014-2021. Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.