Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

10722: Offentlig forvaltning. Skatter og avgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

sektor

I alt 3 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

I alt 48 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2017
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4218
fro@ssb.no

Måleenhet
Skatter, avgifter:
mill. kr
Referansetid
Skatter, avgifter:
31.12.
Målemetode
Skatter, avgifter:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Skatter, avgifter:
Nei
Sesongjustert
Skatter, avgifter:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

art
A114 Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer
Fra 2015 er Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer korrigert på grunn av refusjoner til aksjonærer som er fritatt fra skatt på utbytte og aksjegevinst. I 2015 utgjorde disse refusjonene om lag 1,6 milliarder kroner.

Brukerveiledning for statistikkbanken