Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Til toppen
10708: Omsetningsindeks for næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom (2015=100) 2002K1 - 2020K2
Sist endret
25.08.2020
Kontakt
Magnus Falnes Hole, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 15
hmf@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
prosent
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, sesongjustert:
indeks
Sesongjustert (prosent):
prosent
Verdiindeks, trend:
indeks
Referansetid
Verdiindeks, ujusterte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
Kvartal
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, sesongjustert:
Kvartal
Sesongjustert (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, trend:
Kvartal
Basisperiode
Verdiindeks, ujusterte tall:
2015
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
2015
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2015
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
2015
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
2015
Verdiindeks, sesongjustert:
2015
Sesongjustert (prosent):
2015
Verdiindeks, trend:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 74 Valgte 1

Må velges *

Totalt 17 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen.

Brukerveiledning for statistikkbanken