Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Til toppen

10708: Omsetningsindeks for næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom (2015=100) 2002K1 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 76

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. L Omsetning og drift av fast eiendom , M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting , N Forretningsmessig tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen.

Brukerveiledning for statistikkbanken