Omsetningsindeks for næringslivstjenester

10708: Omsetningsindeks for næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom (2015=100) 2002K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 73 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.05.2020
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Oddrun Ødegård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 414
odr@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
prosent
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, sesongjustert:
indeks
Sesongjustert (prosent):
prosent
Verdiindeks, trend:
indeks
Referansetid
Verdiindeks, ujusterte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
Kvartal
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, sesongjustert:
Kvartal
Sesongjustert (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, trend:
Kvartal
Basisperiode
Verdiindeks, ujusterte tall:
2005
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
2005
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2005
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
2005
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
2005
Verdiindeks, sesongjustert:
2005
Sesongjustert (prosent):
2005
Verdiindeks, trend:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Rettet prosentendring hittil i år i 3. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken