Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
10700: Utlåns- innskudds- og rentemarginer. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2020K2
Sist endret
14.08.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Marginer:
prosent
Referansetid
Marginer:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
långiver
Må velges *
marginer
Må velges *
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1

långiver
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

marginer
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

sektor

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR (3 mnd. effektiv) ved utgangen av måneden, innskuddsmarginen er differansen mellom bankenes innskuddsrente og NIBOR, rentemarginen er differansen mellom utlåns- og innskuddsrenten. Data for utlåns-, innskudds- og rentemarginer tilbake til 4. kvartal 1979 finnes i avsluttet tabell 07045 .
Kilde for NIBOR er fra 2020 Norske Finansielle Referanser (NoRe), tidligere Oslo Børs.
F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt.

Brukerveiledning for statistikkbanken