Barnevern

Til toppen

10674: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon, innhald i meldinga, kven som melde saka og alder 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Foreldra sin somatiske sjukdom , Foreldra sine psykiske problem / lidingar ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Meldt i alt , Barnet sjølv , Mor / far / foresatte ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2020 er rettet 14.10.2021.

innhald i meldinga

Ver merksam på at kategorien Uoppgitt er svært stor for konklusjon henlagt for Innhald i meldinga i 2013.