Til toppen

10667: Undersøkingar starta av barnevernet, etter innhald i meldinga, kven som melde saka og alder 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
innhald i meldinga
kven som melde saka
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

innhald i meldinga

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Foreldra sin somatiske sjukdom , Foreldra sine psykiske problem / lidingar ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

kven som melde saka

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Meldt i alt , Barnet sjølv , Mor / far / foresatte ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fram til og med rapporteringsåret 2012 blei kun ei undersøking per barn rapportert, og då den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Frå og med 2013 er alle undersøkingar starta og/eller avslutta i løpet av året rapportert.

Brukerveiledning for statistikkbanken