Barnevern

Til toppen

10664: Nye tilfeller av barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter alder og kven som melde saka 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Meldt i alt , Barnet sjølv , Mor / far / foresatte ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er ikkje oppdatert med tal for 2020 per 02.07.2021 fordi det er avdekt ein feil ved innrapportering av konklusjon for meldingar frå ein del kommunar. Så snart SSB mottek korrekte tal vil tabellen bli oppdatert.