Barnevern

Til toppen

10663: Nye tilfeller av barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter alder og grunn til å setje i verk tiltak 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Foreldra sin somatiske sjukdom , Foreldra sine psykiske problem / lidingar ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000