Satellittregnskap for turisme

10638: Turistkonsum i Norge, etter konsumentgruppe og reiselivsnæring (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

konsumentgruppe

Totalt 4 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.04.2020
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
I løpet av året
Faste 2017-priser (mill. kr):
I løpet av året
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2017-priser (mill. kr):
Faste priser
Basisperiode
Faste 2017-priser (mill. kr):
2011
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabell 08590. Bruddet skyldes hovedrevisjonen 2011. Tabellene har 2007 som overlappende år.
Tall for 2018 er foreløpige.
statistikkvariabel
Løpende priser (mill. kr)
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
Faste 2017-priser (mill. kr)
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken