Satellittregnskap for turisme

Til toppen

10638: Turistkonsum i Norge, etter konsumentgruppe og reiselivsnæring (mill. kr) 2007 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Turistkonsum i alt , 01 Reiselivsprodukter i alt , 01.01 Overnattingstjenester ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen etterfølger tabell 08590. Bruddet skyldes hovedrevisjonen 2011. Tabellene har 2007 som overlappende år. Tall for 2019 er foreløpige.

statistikkvariabel

Løpende priser (mill. kr)

De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.

Faste 2018-priser (mill. kr)

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.