Skogeiendommer

Til toppen

10613: Skogeiendommer og skogareal, etter eierkategori 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000