Til toppen

10613: Skogeiendommer og skogareal, etter eierkategori 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
eierform

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

eierform


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken