Satellittregnskap for turisme

Til toppen

10604: Sysselsetting i reiselivsnæringene 2011 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUM REISELIVSNÆRINGENE , Overnattingsvirksomhet , Serveringsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen etterfølger tabellene 11148 og 08592. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2019/2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år. Tall for 2019 er foreløpige. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.