Satellittregnskap for turisme

10603: Hovedstørrelser for reiselivsnæringene (mill. kr) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hovedstørrelse Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.03.2019
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Faste 2016-priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
01.01.-31.12
Faste 2016-priser:
01.01.-31.12
Pristype
Løpende priser:
Løpende priser
Faste 2016-priser:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabellene 11146 og 08591. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.
Tall for 2017 er foreløpige.
statistikkvariabel
Løpende priser
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
Faste 2016-priser
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken