Satellittregnskap for turisme

Til toppen

10603: Hovedstørrelser for reiselivsnæringene (mill. kr) 2011 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedstørrelse
Må velges *
reiselivsnæring

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

hovedstørrelse

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

reiselivsnæring

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUM REISELIVSNÆRINGENE , Overnattingsvirksomhet , Serveringsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabellene 11146 og 08591. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2019/2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.
Tall for 2018 er foreløpige.
statistikkvariabel
Løpende priser
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
Faste 2017-priser
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken