Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

10591: Midlertidig ansatte (AKU), etter landbakgrunn og kjønn (prosent) 2012 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

landbakgrunn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Midlertidig ansatte regnes som andel av alle ansatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken