Arbeidskraftundersøkelsen

10589: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter alder, hovedsakelig virksomhet og landbakgrunn (prosent) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedsakelig virksomhet

Totalt 6 Valgte

Søk

landbakgrunn Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Personer utenfor arbeidsstyrken:
prosent
Referansetid
Personer utenfor arbeidsstyrken:
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

hovedsakelig virksomhet
Hovedsakelig virksomhet regnes som andel av personer i alt i gruppen

Brukerveiledning for statistikkbanken