Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

10589: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter alder, hovedsakelig virksomhet og landbakgrunn (prosent) 2012 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

hovedsakelig virksomhet

Hovedsakelig virksomhet regnes som andel av personer i alt i gruppen