Avfallsregnskapet

Til toppen

10514: Avfallsregnskap for Norge, etter kilde og materialtype (1 000 tonn) 2012 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avfallskilder i alt , Jord-, skogbruk og fiske , Bergverk og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt, uten lett forurensede masser , Våtorganisk avfall , Park- og hageavfall ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2017-tall er rettet og oppdatert (gjenstand for tilbakeberegning siden i fjor) 2. april 2020. Tabellen er oppdatert med nye tall for 2012-2014.