Til toppen

10513: Avfallsregnskap for Norge, etter behandlingsmåte og materialtype (1 000 tonn) 2012 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

behandlingsmåte

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avfallsbehandling i alt , Levert til materialgjenvinning , Biogassproduksjon ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

materialtype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt, uten lett forurensede masser , Våtorganisk avfall , Park- og hageavfall ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2017-tall er rettet og oppdatert (gjenstand for tilbakeberegning siden i fjor) 2. april 2020. Tabellen er oppdatert med nye tall for 2012-2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken