Til toppen
10513: Avfallsregnskap for Norge, etter behandlingsmåte og materialtype (1 000 tonn) 2012 - 2018
Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Avfallsmengde:
1 000 tonn
Referansetid
Avfallsmengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
behandlingsmåte
materialtype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

behandlingsmåte

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
materialtype

Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2017-tall er rettet og oppdatert (gjenstand for tilbakeberegning siden i fjor) 2. april 2020.
Tabellen er oppdatert med nye tall for 2012-2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken