Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
10512: Næringsfordeling for virksomheter med minst 10 ansatte, etter andel innvandrere og ansattes landbakgrunn. 4. kvartal 2008 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Virksomheter (prosent):
prosent
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (personer):
personer
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Virksomheter:
Tredje uka i november
Virksomheter (prosent):
Tredje uka i november
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (personer):
Tredje uka i november
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (prosent):
Tredje uka i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
andel av ansatte med innvandringsbakgrunn
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
andel av ansatte med innvandringsbakgrunn

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
landbakgrunn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.

Brukerveiledning for statistikkbanken