Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

10512: Næringsfordeling for virksomheter med minst 10 ansatte, etter andel innvandrere og ansattes landbakgrunn. 4. kvartal 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
andel av ansatte med innvandringsbakgrunn
landbakgrunn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

andel av ansatte med innvandringsbakgrunn


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.

Brukerveiledning for statistikkbanken