Hagebruksavlingar

Til toppen

10507: Avling og areal av ymse hagebruksvekstar 2010 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eple , Pærer , Plommer ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal. Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 1 dekar grønsaker inkludert urter på friland t.o.m. 2009 og 2 dekar f.o.m. 2010 eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.

statistikkvariabel: Areal (dekar) , hagebruksvekst: Jordbær

Omfatter ikkje areal av jordbær til småplanteproduksjon.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Agurk i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Tomat i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Rapidsalat i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Hovud-/rotsalat i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Annan salat i veksthus

Avling i kg per m2.