10507: Avling og areal av ymse hagebruksvekstar 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

hagebruksvekst Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.05.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Areal (dekar):
dekar
Avling per dekar (kg):
kg
Avling (tonn):
tonn
Referansetid
Areal (dekar):
31.12.
Avling per dekar (kg):
31.12.
Avling (tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 1 dekar grønsaker inkludert urter på friland t.o.m. 2009 og 2 dekar f.o.m. 2010 eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
statistikkvariabel: Areal (dekar) , hagebruksvekst: Jordbær
Omfatter ikkje areal av jordbær til småplanteproduksjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken