Hagebruksavlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10507: Avling og areal av ymse hagebruksvekstar 2010 - 2023

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
14.05.2024 08:00
Areal (dekar):
dekar
Avling per dekar (kg):
kg
Avling (tonn):
tonn
Areal (dekar):
31.12.
Avling per dekar (kg):
31.12.
Avling (tonn):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eple , Pærer , Plommer ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal. Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 1 dekar grønsaker inkludert urter på friland t.o.m. 2009 og 2 dekar f.o.m. 2010 eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.

statistikkvariabel: Areal (dekar) , hagebruksvekst: Jordbær

Omfatter ikkje areal av jordbær til småplanteproduksjon.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Agurk i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Tomat i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Rapidsalat i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Hovud-/rotsalat i veksthus

Avling i kg per m2.

statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Annan salat i veksthus

Avling i kg per m2.