10507: Avling og areal av ymse hagebruksvekstar 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

hagebruksvekst Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.05.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Areal (dekar):
dekar
Avling per dekar (kg):
kg
Avling (tonn):
tonn
Referansetid
Areal (dekar):
31.12.
Avling per dekar (kg):
31.12.
Avling (tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 1 dekar grønsaker inkludert urter på friland t.o.m. 2009 og 2 dekar f.o.m. 2010 eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
statistikkvariabel: Areal (dekar) , hagebruksvekst: Jordbær
Omfatter ikkje areal av jordbær til småplanteproduksjon.
statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Agurk i veksthus
Avling i kg per m2.
statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Tomat i veksthus
Avling i kg per m2.
statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Rapidsalat i veksthus
Avling i kg per m2.
statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Hovud-/rotsalat i veksthus
Avling i kg per m2.
statistikkvariabel: Avling per dekar (kg) , hagebruksvekst: Annan salat i veksthus
Avling i kg per m2.

Brukerveiledning for statistikkbanken