Aksjer og kapitalutdelinger

10504: Pålydende aksjekapital, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt kapital, etter eiersektor (mill. kr) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Pålydende aksjekapital:
mill. kr
Mottatt utbytte:
mill. kr
Mottatt aksjekapital:
mill. kr
Mottatt overkurs:
mill. kr
Mottatt annen innskutt egenkapital:
mill. kr
Referansetid
Pålydende aksjekapital:
31.12.
Mottatt utbytte:
31.12.
Mottatt aksjekapital:
31.12.
Mottatt overkurs:
31.12.
Mottatt annen innskutt egenkapital:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mottatt aksjekapital og overkurs omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper. Nyeste periode viser foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken