Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10499: Detaljhandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak (avslutta serie) 2012

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
02.07.2014 10:00
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (prosent):
prosent
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 45.1_45.3 Handel med motorvogner, deler og utstyr til motorvogner (unntatt motorsykler) , 45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler , 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner ,

Valgt 0 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner , 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg , 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mat og drikke tilberedt på stedet regnes ikke med i butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler, men telles med i 'annen omsetning'.

produktgruppe

annen_oms Annen omsetning

Annen omsetning inneholder handel med motorsykler, deler og utstyr; vedlikehold og reparasjon av motorvogner; andre tjenester og annen type omsetning som ikke er varehandel.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.