Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

10497: Sosialhjelpsmottakere, etter innvandringskategori og alder 2013 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken