Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

10497: Sosialhjelpsmottakere, etter innvandringskategori og alder 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.