Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10494: Harmonisert konsumprisindeks for Norge, med konstante avgifter (HKPI-CT) (2015=100) 2013 - 2023

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
Camilla Rochlenge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 372
Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
Trym Kristian Økland, Statistisk sentralbyrå
+47 46 81 09 15
10.01.2024 08:00
Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter:
indeks
Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter:
Gjennomsnitt for året
Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Matvarer og alkoholfrie drikkevarer , Alkoholholdige drikkevarer og tobakk mv. , Klær og skotøy ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013. 2021 korrigert tall for gruppen Bolig, lys og brensel og Totalindeks.