Harmonisert konsumprisindeks

10493: Harmonisert konsumprisindeks for Norge, med konstante avgifter (HKPI-CT) (2015=100) 2013M01 - 2019M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

konsumgruppe Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 80 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.09.2019
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Måleenhet
Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter:
indeks
Basisperiode
Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken