Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10490: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) i desiler, etter landbakgrunn. Prosent 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 28 Valgte

Søk

desil Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Tabellen viser andelen innvandrere (i prosent) i hvert inntektsdesil.
landbakgrunn
Innvandrere i alt
Teller også noen observasjoner som ikke telles med i landgruppene EU etc og Asia, Afrika etc.

Brukerveiledning for statistikkbanken