Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10490: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) i desiler, etter landbakgrunn. Prosent 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Desil 1 , Desil 2 , Desil 3 ,

Valgt 0 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Innvandrere i alt , EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Tabellen viser andelen innvandrere (i prosent) i hvert inntektsdesil.

landbakgrunn

Innvandrere i alt

Teller også noen observasjoner som ikke telles med i landgruppene EU etc og Asia, Afrika etc.